زندگی نامه

     متولد سال ۱۳۲۹ در آبادان و اصالتا از استان فارس و بزرگ شده ی تهران. سال ۱۳۴۹ در رشته مهندسی مکانیک وارد دانشکده امیرکبیر (پلی تکنیک آن روزگار) و در سال ۱۳۴۵ از آنجا دانش آموخته و سبکدوش شدم. در کنار درس دبستان و دبیرستان و دانشگاه پیوسته در زمینه های فنی و علمی و اجتماعی و فلسفی و سیاسی مطالعه می کردم و از ۲۵ سال گذشته تا امروز شاخه ی ادبیات فارسی و زبان شناسی نیز در کنار دیگر مطالعات توجه مرا به خود گرفت. در بیشتر زمینه های یاد شده پژوهش هایی انجام داده و در برخی به دستاورد هایی رسیده ام که مقاله های درج شده در سخنگاهِ (سایت) پیشِ روی، بخشی از آن ها است. در دوران زندگی، مهندسی مکانیک اصلی ترین فعالیت برای گذران زندگی بوده و در غیر آن، مطالعات علوم انسانی سرم را گرم داشته است. به گفته بزرگی «با آن زندگی کرده ام و با این عشق ورزیده ام».