همه‌ی نوشته‌های danesh hassani

بدون عنوان

 

recovered_jpeg-digital-camera_129     

     

مقاله ها  

 

1. چرا شوریدیم.   

2. در باره ی «چون» و «چُن».               

3. دانشجویان ما در دانشگاه چه می آموزند.

4. شهر سوخته.    

5. مردم و اخلاق.

6. در باره ی انرژی هسته یی.

7. چرنیشفسکی و شاهنامه.

8. در باره ی شعر امروز تاجیک.

9. دیداری از افغانستان.

10. جایگاه کتاب.

11.در باره ی جوهره ی ماده

12. فرهنگ امروز تاجیکستان.

13. آذربایجان و آران.

14. مولوی از کدام فرهنگ  و متعلق به کجا است. 

15. چین با جهان چه میکند.

16. دوران تولید انبوه با مهندسی ژنتیک.

17. جدا سری.

18. موزه ی خجند.

19. چرا مردم کتاب نمی خوانند.

20. در باره ی کمبود آب.

21. تاجیکستان (در زمانی به درازای یک هفته).

22. آرش کمانگیر.

23. الزام به گرفتن شریک در اقتصاد.

24.  ایران تاریخی کجاست.

25. ایرانی کیست.

26. هویت ملی و هویت قومی

27. چه نیازی به پردارش زبان فارسی داریم (1)

28. چه نیازی به پردازش زبان فارسی داریم (2)

29. بازشکافی و تعریف هنر

30.

 

  

             

                          

 کتابها

  1. به کجا می رویم
  2. سبزستان
  3. سهم مردم